สยามรัฐ

 

             ทรงชี้แนะคุณประโยชน์หญ้าแฝกสิ่งมหัศจรรย์ช่วยให้พืชอุดมสมบูรณ์
ข่าววันที่ 1 กันยายน 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ


                  เมื่อ ช่วงค่ำของวันที่ 31 ส.ค.52 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และประธานกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและรับพระราชทานพระราช ดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
                ใน การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเรื่องหญ้าแฝก ความว่าได้ไปเฝ้าสมเด็จพระราชชนนี ซึ่งท่านในเวลานั้นทรงไม่สบาย และทำให้ท่านมีความที่เรียกว่าเซ็งในชีวิต ก็ได้ไปที่วังสระปทุม เวลานั้นบอกได้ว่าท่านใช้คำว่าเซ็ง ไม่เกินความหมายของสภาพของท่าน ได้ไปกราบบังคมทูลว่า เดี๋ยวนี้ขอแรงท่านทำประโยชน์กับพืชอย่างหนึ่ง ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั่วทั้งประเทศ ท่านรู้สึกว่า เกิดมรรคผลขึ้นมา ศึกษาอะไรหมดแล้ว และบอกว่า นี่เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ศึกษา หรือศึกษาน้อยมาก
                ก็ เลยเล่าให้ท่านฟังถึงความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่ธรรมดาแต่มีคุณสมบัติที่ ช่วยให้พืชที่ในที่ต่างๆ มีประโยชน์ขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ เพราะว่าไม่ได้นึกว่าจะใช้หญ้าธรรมดานี้มาทำให้การเพาะปลูกดีขึ้น และท่านก็บอกว่าจะไปทำที่ไหน กราบบังคมทูลว่า ในที่นี้เคยทรงปฏิบัติคือ ในที่ภูเขา ส่วนหนึ่ง ซึ่งท่านโปรดคือดอยตุง ถ้าไม่ได้ใช้หญ้าแฝกนี้ ก็จะทำให้ที่เหล่านั้นไม่เจริญๆ เพราะเจริญอย่างไรก็ทำให้ที่ที่ตามปกติที่เราเห็นหญ้าพืชต่างๆ ขึ้นตามไม่เป็นปกติ หมายความว่า หญ้าไปปกคลุม ที่ทำให้ที่นั้นไม่บริบูรณ์ แต่ว่าหญ้าแฝกนี้ถ้าเลือกทดลอง หญ้าแฝกที่เป็นประโยชน์ จากหญ้าแฝกหลายชนิดจะทำให้ที่แถวนั้นเจริญดีขึ้น โดยทำให้ที่เหล่านั้น มีความบริบูรณ์ขึ้น
                โดย การเลือกหญ้าที่เหมาะสม และปลูกในทางที่เหมาะสม ที่ถูกต้อง จะทำให้ที่เหล่านั้นสามารถทำประโยชน์ได้ เราก็ทูลถวายว่าจะทำให้ที่เหล่านั้น มีความเจริญ จะใช้ประโยชน์ของที่นั้นดีมาก และเล่าให้ท่านฟังว่า จะทำให้ที่เหล่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์ โดยที่เท่ากับเลือกที่และเลือกหญ้าที่จะทำให้ที่เหล่านั้นเจริญงอกงามอย่าง มหัศจรรย์ ด้วยการทดลอง ได้ประโยชน์อย่างยิ่งเราก็ทำก็ได้เกิดจะได้รู้ว่าหญ้าแฝกได้ประโยชน์
                ภาย ในไม่กี่เดือนได้ทำให้ที่ดินกว้างขวาง เกิดประโยชน์ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายได้มีความตื่นเต้น และดีใจที่ได้ทำ ผู้ทำนั้นก็เป็นผู้ที่มีความรู้ทางการพัฒนาดิน แต่ไม่ใช่เท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ได้สามารถที่จะปลูกพืชอย่างหนึ่ง และทดลองพืชอย่างหนึ่ง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ที่สำคัญก็คือจะต้องตัวหญ้าแฝกมีในเมืองไทย เมื่อทราบว่ามีหญ้าแฝก มีผลในเมืองไทย มีหลายชนิด ทั้งบนภูเขา ทั้งบนที่ราบ ทั้งไร่ทะเลก็มี ก็หมายความว่ามีที่ต้องศึกษามากมายและภายใน 17 ปี ได้ทำการปลูกทดสอบนี้ก็ได้ปรากฏผลว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งมีหญ้าแฝกชนิดต่างๆ จากของเมืองไทยนี้เองที่ได้ประโยชน์และทั้งหญ้าแฝกที่ได้มาจากประเทศอื่นๆ ทำให้ได้ประโยชน์จากการเพาะปลูกหลายแห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ และผู้ที่เป็นได้ศึกษานี้ ทั้งผู้ใหญ่และผู้เชี่ยวชาญ ผู้น้อย ได้ทำประโยชน์ต่อเกษตรกรรมในประเทศและนอกประเทศด้วย ฉะนั้นต้องให้ทราบว่าที่ได้ทำ ที่ได้ศึกษามีประโยชน์ทั่วประเทศและทั่วภูมิภาคของโลก

 

ข่าวราชสำนัก
"ในหลวง"ชื่นชมหญ้าแฝกพืชที่มหัศจรรย์
วันพุธ ที่ 02 กันยายน 2552 เวลา 7:14 น                       เดลินิวส์

เนื้อหาข่าว

ปรับ"สภาพดิน"ให้เพาะปลูกได้ทรงรำลึกถึงวันเฝ้าฯ"สมเด็จย่า"

“ในหลวง” ทรงชื่นชม “หญ้าแฝก” เป็นพืชมหัศจรรย์ ช่วยปรับสภาพดินให้เพาะปลูกได้ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศ และทั่วโลก ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นอันตรายหลายอย่าง ทรงรำลึกถึงวันที่เข้าเฝ้า “สมเด็จย่า” ให้ทรงช่วยทดลองปลูกหญ้าแฝกบนดอยตุง พร้อมมีพระราชดำรัสชมเชยคณะผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้า   ที่อย่างเหน็ดเหนื่อย แต่ในที่สุดก็สำเร็จสร้างประโยชน์ยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และประธานกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองฯ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากธนาคารโลก ได้ส่งเสริมเรื่องการใช้หญ้าแฝกเป็นพืชป้องกันการชะล้างหน้าดิน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ในประเทศไทยมีการศึกษาเรื่องประโยชน์จากหญ้าแฝกในระยะแรกบ้าง กระทั่งปี 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2534 ให้ศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝก  เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของภูมิภาค
   
ในโอกาสนี้ได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ช่วยปรับสภาพดินทำให้ปลูกพืชได้ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงทดลองปลูกในพื้นที่ดอยตุง ความว่า
   
“หญ้าแฝกเป็นพืชมีประโยชน์ ได้ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมราชชนนี ซึ่งท่านช่วงนั้น ทรงไม่สบาย และทำให้ท่านมีความ มีความเรียกว่าเซ็งในชีวิต เลยไปเฝ้าที่หอสระประทุม ซึ่งเวลานั้นบอกได้ว่า ท่านใช้คำว่าเซ็ง ไม่เกินความหมายของสภาพของท่าน ได้ไปกราบบังคมทูลว่า เดี๋ยวขอแรงท่านทำประโยชน์กับพืชอย่างหนึ่ง ซึ่งจะได้ประโยชน์กับทั่วประเทศ ท่านรู้สึกว่าเกิดครึกครื้นขึ้นมา บอกว่ามีเหรอ นึกว่าทำหมดแล้ว ศึกษาหมดแล้ว เลยบอกว่า นี่เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ศึกษา หรือศึกษาน้อยมาก เลยเล่าให้ท่านฟังเรื่องความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก หญ้าแฝกนี่ไม่ใช่หญ้าธรรมดา แต่ว่ามีคุณสมบัติที่จะช่วยให้พืชในที่ต่าง ๆ มีประโยชน์ขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ คือว่าไม่ได้นึกว่าจะใช้หญ้านี้มาทำให้เพาะปลูกดี   ขึ้นได้ ซึ่งท่านก็บอกว่า จะให้ท่านทำที่ไหน ก็  กราบบังคมทูลว่า ทำในที่ที่ท่านเคยปฏิบัติ คือในที่ภูเขาส่วนหนึ่ง ที่ภูเขานั่นคือในที่ทรงโปรดมาก คือดอยตุง
   
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝก และทรงชมเชยการทำงานของคณะผู้ปฏิบัติ งาน ความว่า “เกษตรกรในประเทศและนอกประเทศด้วย ฉะนั้นต้องบอกให้ทราบว่า ที่ได้ทำที่ได้ศึกษานี่ มีประโยชน์ทั่วประเทศ และทั่วภูมิภาคของโลก และที่ท่านได้ช่วยกันทำเป็นประโยชน์จริง ๆ ต้องขอขอบใจทุกท่านทั้งหลายที่ได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเกษตร และการเพาะปลูก โดยเฉพาะในเมืองไทย ที่ได้ช่วยให้ประเทศมีความเจริญขึ้นอย่างมาก อย่างน่าประหลาดใจ เลยต้องขอบใจท่านที่ได้ช่วยกันทำ มีคนหลายคนไม่เชื่อว่าหญ้าธรรมดานี่อย่างเดียว จะช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากอันตรายหลายอย่าง คนบางคนก็บอกว่า หญ้าอะไรเหรอ มันเป็นวัชพืช แต่คนที่ได้ศึกษา ทราบว่าชื่อหญ้าแฝกนี่ไม่ใช่วัชพืช เป็นหญ้าที่มหัศจรรย์ เป็นหญ้าที่ช่วยประเทศชาติ และที่ท่านได้ทำมาเป็นเวลาแรมปี เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ช่วยประเทศชาติให้รอดพ้นอันตรายหลายอย่าง
   
ต้องขอขอบใจท่านที่ได้ตั้งใจทำงาน แม้จะเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย เพราะต้องไปทุกแห่ง และต้องไปหาหญ้า หญ้านี่นานาชนิด แล้วก็หาในที่ที่ท่านปลูกให้ดีที่สุด และได้ไปเห็นบางแห่งก็ได้ตั้งใจ ขณะที่หลายแห่งตั้งใจปลูกให้ดีที่สุด ให้ได้มากที่สุด และได้ผลจริง ๆ ฉะนั้นต้องบอกท่าน งานของท่านเป็นงานที่นานอย่างหนึ่ง แต่ในที่สุดก็เป็นงานที่ได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องไปทุกหนทุกแห่ง พยายามดูว่าที่ไหนเหมาะสมในการทำการเพาะปลูกหญ้าแฝก และทำการศึกษาให้ดีที่สุด แต่ในที่สุดก็ได้ผลในการทำงานนี้ ได้ประโยชน์ขึ้นมาอย่างยิ่ง น่าตื่นเต้นอย่างที่สมเด็จพระบรมราชชนนี มีความตื่นเต้นในการเพาะปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้าธรรมดา ปลูกเพื่อช่วยการเกษตรกรรม และการสร้างความเจริญแก่การเกษตร และการศึกษาทำการสร้าง แม้จะสร้างถนน สร้างไร่นา ให้ได้ผลดีที่สุด”.

 
 
 
 

 

              <<กลับหน้าแรก>>                                                                                            

                                                                                    

Free Web Hosting