สมเด็จพระเทพฯ เปิดศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ อย่างไม่เป็นทางการ

วันที่    2009-01-26 11:49:00

 

 

พระเทพรัตนราชสุดา ประชาชนรับเสด็จพระเทพ
พระเทพฯ พระเทพเปิดศูนย์ประวัติศาสตรเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช และนิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พร้อมเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ปักกิ่งเกมส์ 2008” และของที่ระลึกโอลิมปิกที่ทรงสะสม ในวันที่จันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 เวลา 17.00 น. และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน วัดไตรมิตรวิทยารามและคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระมหามณฑปจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจ เข้าชมความงดงามของศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช และนิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร รวมทั้งนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ปักกิ่งเกมส์ 2008” และของที่ระลึกโอลิมปิกที่ทรงสะสม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 -16.00 น.

บริเวณชั้นสองของพระมหามณฑป เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช จัดแสดงประวัติความเจริญรุ่งเรืองของชาวจีนเยาวราช ภายใต้พระบรมโภธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย และ จัดแสดงเรื่องราวพัฒนาการของชุมชนจีนจากตลาดสำเพ็งสู่ความเป็นย่านธุรกิจสมัยใหม่ที่ถนนเยาวราช เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว

บริเวณชั้นสาม คือนิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาจากพระพุทธปูนปั้นสู่ความเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเดินทางอันยาวนานสู่พระมหามณฑปองค์ใหม่อันสถิตย์ศรัทธาสถาพร

ส่วนนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ปักกิ่งเกมส์ 2008” และของที่ระลึกโอลิมปิกที่ทรงสะสม จะจัดแสดง ณ โถงชั้น 2 ของพระมหามณฑป โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานภาพถ่าย 40 ภาพ และพระราชทานของที่ระลึก 58 ชิ้น


เยาวราช มหามณฑปวัดไตรมิตร
ศูนย์ประวัติวัดไตรมิตร พิพิธภัณฑ์ไตรมิตร

 

ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช

และนิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ)วัดไตรมิตรวิทยาราม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คาดว่าจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการได้ประมาณเดือนเมษายน 2552 หลังพิธีสมโภชพระมหามณฑปฯ วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมเป็น Grand Area ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนสืบไป

 

ข้อมูลจาก โครงการจัดสร้าง พระมหามณฑป www.goldenbuddha-thailand.com

Free Web Hosting