ภาพหลวงพ่อทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังเดิม
ภาพหลวงพ่อทองคำประดิษฐานอยู่บนพระมหามณฑปหลังใหม่
 
 
 
<<กลับหน้าแรก>>
Free Web Hosting